Lantionpohjan fysioterapia ja äitiysfysioterapia

Lantionpohjan toimintahäiriöt, kuten virtsankarkailu ja lantionpohjan kiputilat, ovat erittäin yleisiä ja niistä kärsivät kaikenikäiset naiset sekä miehet. Eniten vaivoja esiintyy naisilla, joiden lantionpohjalle muun muassa hormonaaliset muutokset, raskaus ja synnytys asettavat erityisiä vaatimuksia. Kaiken kaikkiaan yli 45% ensisynnyttäjistä ja jopa 85% useammin synnyttäneistä kärsii lantionpohjan toimintahäiriöistä. Myös lantion alueen leikkaukset, ylipaino, pitkittynyt selkäkipu, tupakointi ja heikko yleiskunto, kuten myös jatkuva raskas harjoittelu ja lihasten jännittäminen, voivat vaikuttaa lantionpohjalihasten rakenteeseen ja toimintaan.

Lantionpohjan tutkimisesta ja kuntouttamisesta vastaavat lantionpohjan fysioterapiaan erikoistuneet ja kouluttautuneet fysioterapeutit. Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä, kuten virtsan, ulosteen ja kaasun pidätyskykyyn liittyviä ongelmia, laskeumia ja lantionpohjan kiputiloja.
Lantionpohjan fysioterapiaan sisältyy laaja tutkimus, elektroterapia-hoito ja biofeedback. Ensimmäisellä tapaamiskerralla laadimme hoitosuunnitelman haastattelun sekä alkumittausten perusteella. Tutkimisessa ja harjoittamisessa hyödynnetään tähän tarkoitettua biofeedback-mittaria. Asiakas käyttää henkilökohtaista elektrodia, jonka kautta tieto välittyy mittarilta tietokoneelle. Näin nähdään konkreettisesti mikä on lantionpohjan voimataso tai jännittyneisyys. Tutkimuksen jälkeen annamme kotiin harjoitusohjeet. Jatkokäynnit määräytyvät oirekuvan mukaan. Jatkokäynneillä voidaan keskittyä esimerkiksi elektroterapialla tehostettuihin toiminnallisiin harjoitteisiin.

Lantionpohjan fysioterapia ei ole passiivinen hoitomuoto. Huomioimme terapiassa asiakkaan aktiivisuustason sekä mahdolliset lantionpohjan toimintahäiriöiden vaikutukset mm. liikunnan harrastamiseen ja arjessa toimimiseen. Terapia on monipuolista. perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja on tutkittuun tietoon pohjautuvaa. Ikä ei ole este lantionpohjan kuntouttamiselle. Toimintahäiriöitä ja -kipuja voi tulla niin nuorelle synnyttämättömälle kuin ikäihmisellekin. Yleisimmin lantionpohjan fysioterapiaan hakeudutaan synnytysten jälkeen sekä vaihdevuosien kynnyksellä ja aikana. Voit tulla lantionpohjan fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä, mutta suosittelemme lääkärikäyntiä, jos oireesi ovat vaikeat. Vaivan kanssa ei tarvitse, eikä kannata jäädä yksin!

Äitiysfysioterapia

Raskaus on yksi yleisimmistä naisten tuki-ja liikuntaelimistöä kuormittavista tekijöistä. Raskausaikana kehossa tapahtuu useita fysiologisia muutoksia: hormonitoiminnan myötä nivelsiteet ja kehon liitoskohdat löystyvät, paino nousee ja kehon painopiste muuttuu. Suuria vaatimuksia raskaus asettaa erityisesti lantionpohjalle, joka kannattelee kohdun lisääntyvää painoa sekä keskivartalon lihaksille, jotka venyvät ja siirtyvät kasvavan kohdun tieltä. Tämä muuttaa kudosten rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia.

Äitiysfysioterapia on raskaana oleville ja synnyttäneille naisille kohdennettua fysioterapiaa. Tavoitteena on auttaa löytämään itselle sopivimmat tavat liikkua, ohjata lihasten, erityisesti lantionpohjanlihasten sekä keskivartalon lihasten harjoittelua ja edistää synnytyksestä palautumista. Hyvä fyysinen kunto antaa voimavaroja odotukseen sekä vauva-arkeen ja helpottaa synnytystä sekä siitä palautumista.

Äitiysfysioterapian tavoitteena on:

Raskausaikana:
– Edistää raskausajan hyvinvointia
- Varmistaa turvallinen raskausajan harjoittelu
- Lievittää kehon muutoksista ja uudenlaisesta kuormituksesta aiheutuvia kiputiloja
- Ennaltaehkäistä vaivojen syntyä

Synnytyksen jälkeen:
– Palauttavan liikunnan käynnistäminen
– Lantionpohjan ja keskivartalon kuntoutus
– Vatsalihasten erkauman tutkiminen ja yksilöllinen harjoittelu
- Kiputilojen lievittäminen

Monet vaivat saattavat ilmetä vasta vuosia raskauden ja synnytyksen jälkeen, mutta tuloksellista kuntoutusta on mahdollista toteuttaa, vaikka synnytyksestä olisikin kulunut jo pidemmän aikaa.

Palvelumme

Foot BalanceFirstbeatMediteam